Veterinären säger att min kanin har för långa tänder, vad innebär det?

Kaniner är växtätare och helt anpassade för att leva av en diet på gräs, örter, torrt gräs dvs. hö och blad. Deras tänder växer ca 2-2,5 mm/vecka och om dessa inte slits som de ska får kaninen allvarliga problem. Som djurägare ser man oftast bara framtänderna men kaninen har kindtänder som sitter långt in i munnen och är svåra att se utan speciella instrument eftersom kaninens läppar skymmer dem.

Kaninen sliter sina tänder när den tuggar långfibrigt cellulosarikt material, hö och gräs. Den tuggar detta från sida till sida som en ko gör när hon idisslar. Kindtänderna i över och underkäken sitter inte mitt för varandra utan överkäken är vidare än underkäken. Om tänderna inte slits som de ska bildas vassa piggar, hakar i överkäken ut mot kinden och i underkäken in mot tungan. Om detta inte åtgärdas ganska omgående genom att tänderna slipas under narkos så förlängs tänderna och rötterna pressas ner genom underkäken eller upp bakom ögat. De symtom som kan ses då är bölder under hakan eftersom tändernas rötter trycks genom käkbenet, om problemet uppstår i överkäken så kan kaninen få problem med rinnande ögon eftersom tandrötterna trycker på baksidan av ögongloben.

När tänderna blir för långa ändras bettets vinkel och kaninen kan få problem även med framtänderna, tex underbett eller överväxta framtänder, då måste både kindtänder och framtänder korrigeras för att kaninen ska ha en chans att fungera normalt.

För att undvika dessa problem är det viktigt att utfodra sin kanin rätt redan från början. Se frågan om utfodring.

Har din kanin redan problem beror det på hur lång det gått. Att korrigera fodergivan är även här den viktigaste åtgärden i kombination med tandslipning. Om kaninen är äldre kontrollera vikten regelbundet så att den verkligen kan tugga på rätt sätt. Det kan ta tid för den att bygga upp sin tuggmuskulatur igen. Räkna med regelbunden tandslipning under narkos 2-4 gånger om året.

Om rötterna gått ut genom underkäken eller upp bakom ögat finns det tyvärr inget man kan göra för att hjälpa kaninen utom att låta den somna in.