Behöver kaniner vaccineras och i så fall mot vad?

Det finns ett kombinationsvaccin mot två kaninsjukdomar.

Kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD – Rabbit Hemorrhagic Disease) är två mycket allvarliga sjukdomar som kaniner kan drabbas av. Det är virussjukdomar som finns bland vilda kaniner i Sverige och sprids kanin till kanin och via stickande insekter. Sjukdomarna kan även spridas indirekt via matskålar och på kläderna om man varit i kontakt med en sjuk kanin eller saker som den varit i kontakt med.

En ny variant av kaningulsot (RHDV2) har börjat sprida sig i Sverige. Har setts från södra Sverige upp till Gävleborgs län. Läs mer på SVAs hemsida. Detta finns det ett speciellt vaccin mot som vi inte har hemma. Blå Stjärnan i Göteborg tar hem det vid vissa tillfällen på året.

Kaninpest har mycket hög dödlighet, oftast inom 1-2 veckor. Symtomen är svullna ögon och könsorgan, varigt sekret från ögon och nos. Vätskefyllda svullnader på huvudet och kroppen. Kaninen blir ofta blind och får svårt att äta och dricka på grund av svullnaderna. Ofta tillstöter lunginflammation innan kaninen dör.

Kaningulsot har andra symptom och ett snabbare förlopp. Oftast dör kaninen utan att ha visar större symtom än trötthet några timmar. Om kaninen lever längre får den olika symtom som feber, kramper samt blodigt sekret från nos och mun sedan dör kaninen inom 1-2 dygn. Det finns också en variant av sjukdomen som ger ett mer utdraget förlopp med tydliga tecken på gulsot och avmagring, dessa kaniner dör inom 1-2 veckor

Kaninpest och kaningulsot kan drabba alla kaniner. Sjukdomarna finns främst där det finns vilda kaniner i Sverige tex. längst västkusten, i Skåne, södra Småland, på Öland och Gotland. Men även ställen där många kaniner samlas, tex. utställningar och hopptävlingar kan innebära smittorisker.

Man kan inte bota någon av sjukdomarna. Endast förebyggande behandling är möjlig. Detta kan göras genom att:

  • Skydda kaninen mot stickande insekter, rena och torra bäddar minskar riskerna något.
  • Vaccinera – Vaccin som ger skydd mot båda sjukdomarna finns och en injektion ger skydd i ett år. Därefter vaccinerar man årligen för att upprätthålla skyddet.
  • Håll din kanin borta från vilda kaniner

Det finns inga hundraprocentiga vaccin. Det kan finnas olika orsaker till att en kanin inte får ett fullständigt skydd. Tex. Andra sjukdomar som sänkt immunförsvaret, redan smittad av någon av sjukdomarna eller att kaninen utsätts för smitta innan den hunnit bygga upp tillräckligt vaccinationsskydd, vilket tar någon vecka.

Därför är det viktigt att kaninen är frisk när den vaccineras och att den blir vaccinerad i god tid innan resa till riskområden.