Ska jag ID-märka min katt?

Du bör som kattägare betänka möjligheten att ID-märka din katt även om katter inte enligt lag är skyldiga att ID-märkas.

Dagligen läser vi annonser om bortsprungna eller tillvaratagna katter, vilka aldrig kommer tillbaks till sina olyckliga och oroliga ägare.

Här har du en möjlighet att få en bortsprungen katt identifierad genom det centrala registret!! Kattens ID-märkning registreras i Kattförbundet SVERAK´s register vilket är lätt att söka i om katten springer bort. Du kan välja till om du också vill ha din katt registrerad i Svenska Kennelklubbens register.

Om du har frågor rörande ID-märkning så kontakta oss. Vi svarar gärna!

Hur går märkningen till?

Antingen kan man märkningen ske med ett mikrochip som injiceras under nackskinnet, eller så kan man med en tång tatuera in ett nummer på öronlappens insida. Mikrochipnumret består av en landskod och ett löpnummer medan tatueringsnumret är ett löpnummer.

Det finns för- och nackdelar med båda metoderna.

Fördelen med tatuering är att man lätt ser att katten är märkt. Nackdelen kan vara att det framför allt på mörkpigmenterade katter kan vara besvärligt att läsa det tatuerade numret.

Med ett mikrochip är det enkelt att avgöra vilket ID-nummer katten har, förutsatt att man har en fungerande avläsare. Nackdelen är förstås att det krävs apparater för att läsa av märkningen, och att det inte syns för ögat att katten är märkt.

När man tatuerar en katt får den ett lugnande medel för att minimera smärtan som uppstår vid tatueringen. Tatueringen görs sedan med en speciell tång, och en speciell tatueringsfärg (vanligen svart eller grön) strykes på.

Mikrochipet injiceras med en grov kanyl under nackskinnet.