Hur gammal får min marsvinshona vara när hon paras?

Marsvinshonor får inte vara äldre än 12 månader när de får sin första kull ungar. Deras bäckenfog förbenas vid den åldern och en första förlossning senare i livet är livshotande för honan. Har hon bara fått en kull före 12 månaders ålder är det inget bekymmer för senare kullar.