Min katt har fått mask.

Man bör alltid välja ett så ”smalt” avmaskningsmedel som möjligt, för att undvika resistensutveckling hos inälvsparasiterna. Om man är osäker på vilken typ av parasit katten är infekterad med, kan man skicka ett avföringsprov för analys. Det finns ”Kolla masken” på apoteket om man vill skicka in själv. De allra flesta avmaskningsmedlen är receptfria och kan köpas på Apoteket.

Spolmask

Kattungar har alltid spolmaskar – de smittas av sin mamma (via mjölken när de diar), hur väl avmaskad hon än är. Spolmasken kan lägga sig vilande i vävnaden och när honan blir dräktig ”aktiveras” den och söker sig till honans juver.

Vuxna katter, som inte äter rått slaktavfall, rått kött eller rå fisk har sällan andra inälvsparasiter än spolmask. De smittas när de får i sig ägg och larver från miljön.

Katter har sällan symtom av spolmaskarna, men vid kraftig infektion – framför allt hos kattungar kan man se dålig tillväxt, avmagring, dålig pälskvalitet och diarré. Hos den vuxna katten kan ibland hosta förekomma då spolmasken har ett stadie då den vandrar genom lungan hos värddjuret.

Trots regelbunden avmaskning kan man sällan eliminera alla spolmaskar hos en individ, men man kan hålla antalet spolmaskar nere. Detta är viktigt, eftersom spolmasklarver i sällsynta fall kan smitta människa och ge upphov till skador i olika organ. Det är framför allt barn som kan drabbas, om de äter jord eller sand med spolmasklarver i.

Avmaskning

Kattungar avmaskas med tex Banminth pasta vid 3, 5, 7, 9 och 12 veckors ålder samt vid 6 månaders ålder. Katthonan avmaskas samtidigt med kattungarna.

Vuxna katter avmaskas 2-4 gånger/år.

Bandmask

Bandmask kan ses hos katter som går ute och fångar bytesdjur som möss.

Oftast är dessa infektioner symtomfria – det enda som ses är maskarna i avföringen (ser ut som risgryn) och ibland klåda runt anus.

Avmaskning

Flertal receptfri preparat finns att tillgå på apotek.

Vuxna katter avmaskas 2-4 ggr/år.

Katter som varit utomlands (gäller dock inte Norge) bör avmaskas två gånger mot den farliga dvärgbandmasken, en gång innan införseln till Sverige och ytterligare en gång efter hemkomsten.

Ring oss gärna om du har frågor kring avmaskning! 

Det finns receptbelagt avmaskningspreparat som ges i nacken på katten om du tycker det är svårt att ge den tabletter.