Min hund har blivit stungen av geting/bi/humla.

Enstaka geting- eller bistick brukar inte orsaka några andra problem än en svullnad vid bettstället. Avlägsna gadden, eftersom den kan pumpa gift i upp till 20 minuter. Håll djuret i vila och under uppsikt de närmaste timmarna och kontrollera att svullnaden på bettstället inte blir värre.

Om ditt djur blivit stunget av flera bin/getingar, ska du kontakta veterinär omedelbart. Djuret kan svullna i andningsvägarna och få allergisk chock och behöver därför undersökas. I dessa fall behandlar man ofta med kortison i några dagar.

Enstaka djur är extra känsliga för bi- och getingstick och kan därför få grava symtom även vid enstaka stick.