Klåda hos marsvin, vad är det?

Det kan vara olika orsaker till att ett marsvin kliar sig.

Oftas är det någon form av ohyra som oraskar problemen. Behandlingen är olika beroende på vilken ohyra det är. Marsvinet bör bli undersökt av veterinär som kontrollerar om marsvinet har ohyra och i så fall vilken sort. Därefter bestäms vilken behandling ditt marsvin ska ha. Vanlig ohyra på marsvin är marsvinsskabb eller löss, men de kan också ha mjällkvalser eller loppor.

Alla djur som är i kontakt med varandra måste behandlas.

Klåda och håravfall kan också bero på andra orsaker som ringorm (som är en svampinfektion), allergier eller hudinfektioner.