Klåda hos kanin, vad är det?

Det kan vara olika orsaker till att en kanin kliar sig.

Oftas är det någon form av ohyra som orsakar problemen. Behandlingen är olika beroende på vilken ohyra det är. Kaninen bör bli undersökt av veterinär som kontrollerar om kaninen har ohyra och i så fall vilken sort. Därefter bestäms vilken behandling din kanin ska ha. Vanlig ohyra på kanin är mjällkvalster, men de kan också ha löss eller loppor.

Alla djur som är i kontakt med varandra måste behandlas.

Klåda och håravfall kan också bero på andra orsaker som ringorm (som är en svampinfektion), allergier eller hudinfektioner.