Jag tror min katt blivit ormbiten

Ett bett av en huggorm innebär alltid en potentiell fara för livet för en hund eller katt. Risken är störst vid bett i hals eller tunga samt vid bett i benen.

Direkt efter ormbettet svullnar området runt bettet upp, blir blårött och ömmande. Om bettet tagit i huvudregionen kan svalget svullna och djuret får då andningsproblem och kan kvävas. Några timmar till någon/några dagar efter bettet kan senreaktioner inträda, med bl.a. slöhet, feber, blödningar i hud och inre organ, hjärtproblem och njursvikt.

Djur som blivit ormbitna tidigare kan få en akut allergisk chock i samband med ormbettet.

Om du misstänker att ditt djur blivit ormbitet ska du kontakta veterinär omedelbart, även om du inte ser några symtom. Se till att djuret rör sig så litet som möjligt, framför allt om bettet tagit i ett ben (när djuret rör sig, pumpas giftet ut i kroppen). Bär helst djuret till bilen.

Tidigare har man rekommenderat att ge kortisontabletter till sitt djur men detta har man numera frångått då djuret kan ta mer skada av detta. Det viktiga är att behålla sitt lugn och hålla sitt djur i stillhet tills det kommer inför vård.

Djur som är mycket påverkade eller har rytmstörningar på hjärtat behöver ofta vårdas på djursjukhus i några dagar.