Jag tror min hund har svalt något.

Det finns mycket i och runt våra hem, som är en direkt fara för våra älskade husdjur. Saker som för oss är vardag kan vara en dödsfälla för skyddslingarna. Exempel på detta är persikokärnor, nötter, trosor, sanitetsbindor, barnens leksaker, nylonstrumpor och hushållssnören.

Hundar opereras ofta för att de har svalt främmande föremål. Det enklaste sättet att undvika problemet är ju naturligtvis att inte låta dem ha tillgång till nappar och dylikt, men som vi alla vet är detta näst intill en omöjlighet.

Hundar har i stället förkärlek för saker man kan tugga på. Allt från ben till nylonstrumpor kan lyckas slinka ner i en liten hundmun.

Om du upptäcker att hunden har ätit något olämpligt bör du kontakta veterinär omedelbart för rådfrågning och hjälp. Vid behov kan man framkalla kräkning och på så vis få upp det främmande föremålet innan det har passerat ut i tarmen där risken är stor att det fastnar.

Främmande föremål i matstrupen:

Att föremål fastnar i matstrupen är ganska sällsynt. Detta beror på att matstrupen är relativt vid och eftergivlig. Oftast är det ojämna föremål som fastnar här och det klart vanligaste är ben som sväljs mer eller mindre hela (t.ex. kotlettben). Om olyckan är framme är detta ett mycket akut tillstånd. Precis när hunden svalt föremålet kan man se att det sträcker på halsen och försöker svälja. Efter ett tag upphör dessa symptom och det man ser sedan är att hunden inte äter. Ibland kan hunden dricka och inta flytande föda som kan passera förbi det oregelbundna föremålet.

Man kan lyckas dra ut föremålet med hjälp av fiberoptik eller forcera ner det i magsäcken och operera ut det därifrån. Oftast krävs det dock att hunden opereras. Operationen blir ofta besvärlig eftersom föremålet oftast fastnar i den del av matstrupen som passerar genom bröstkorgen.

Främmande föremål i magsäcken:

Främmande föremål i magsäcken behöver inte ge upphov till speciellt dramatiska symptom. Oftast ser man bara sporadiska kräkningar. Det är inte helt ovanligt att man vid obduktioner av hundar hittar flera främmande föremål i magsäcken utan att djuret någonsin under sin levnad verkar ha haft några som helst besvär.

Vid behov kan mindre föremål ibland avlägsnas med hjälp av fiberoptik, men för det mesta måste föremålet avlägsnas via operation.

Främmande föremål i tunntarmen:

Föremål som sväljs kan ibland ligga en tid i magsäcken innan de passerar ut i tunntarmen. Saker som fastnar i tunntarmen ger upphov till frekventa kräkningar samt nedsatt aptit och då förvärras allmäntillståndet snabbt. Ibland kan dock t.ex. textilier som fastnar i tarmen ge upphov till ett mer utdraget sjukdomsförlopp på grund av att en viss passage kvarstår i tarmen. Exempel på föremål som kan fastna i tarmen är stenar, leksaker (även hundleksaker), nötter, öronproppar (hos dvärghundar), bollar, textilier såsom strumpor m.m. Trådar som fastnar i tarmen kan ofta orsaka allvarliga problem eftersom tarmen träs upp på tråden och tråden kan i värsta fall skära sönder tarmen.

Behandlingen består i att man tar ut föremålet via operation. Ibland kan man vid allvarliga skador på tarmen även tvingas avlägsna delar av tunntarmen.

När ett främmande föremål fastnat i mag-, tarmkanalen är tillståndet livshotande och kräver en omedelbar åtgärd! Ignorera aldrig intensiva kräkningar, utebliven avföring eller andra symtom enligt ovanstående beskrivning! Kontakta alltid din veterinär vid minsta misstanke om att din skyddsling har ätit något olämpligt!