Hur skall vi förhålla oss till rävens dvärgbandmask?

Hunden som huvudvärd för rävens dvärgbandmask blir inte sjuk av parasiten på samma sätt som vi människor. Människan är mellanvärd för parasiten och riskerar att bli sjuk med cystor i levern. Det tar lång tid att veta om man blir sjuk då inkubationstiden är 5-20 år. Sjukdomen är allvarlig och ofta med dödlig utgång.

Statens Veterinärmedisinska Anstalt (SVA) rekommenderar:

 • Håll hunden kopplad när du rastar den
 • Tvätta händerna efter att du klappat din hund.
 • Pussa inte på hunden.
 • Avmaska hunden med PRAZIQUANTEL.Månatlig avmaskning kan bli aktuell för hundar som är konstant utsatta för smitta genom att de har möjlighet att äta smågnagare
 • Duscha och schamponera hunden i samband med första avmaskningen för att avlägsna eventuella ägg i pälsen.Har man sedan avmaskat var 4:e vecka behöver man inte duscha hunden.
 • Hantera träcken som att den är smittsam och lägg den i kärl för brännbart avfall innan avmaskning och 3 dagar efter avmaskning.

Följ länken till SVA om nu vill läsa vidare om rävens dvärgbandmask, som nu har upptäckts för första gången i Sverige. www.sva.se

Nytt om vad som gäller vid resa till Norge

 • Hunden skall vara id märkt med microchip.
 • Hunden skall ha giltigt pass.
 • Avmaskning mot rävens dvärgbandmask skall ske hos veterinär i Sverige 24 – 120 h innan införsel i Norge och behandlingen skall dokumenteras i hundens pass.
 • Hundar som förs in från Sverige till Norge behöver inte vara vaccinerade mot rabies.
 • För införsel av katter från Sverige till Norge finns inga krav på avmaskning/pass enligt ovan.

Läs mer på www.mattilsynet.no