Har min hund kontaktallergi?

Kontaktallergi är mycket ovanligt. Hundarna kan exempelvis reagera på halsband, matskålar, tuggleksaker eller mattor. Symptomen är rodnad och utslag på exponerade ställen.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt att utesluta andra orsaker till hudproblem innan man letar efter allergier. Att utan utredning byta till ett annat foder är sällan lösningen på ett allergiproblem då fodren ofta innehåller likartade proteinkällor. Det går inte heller att förebygga foderöverkänslighet genom att ge hemlagat foder eller lamm och risfoder.

Att äga en allergisk hund kräver ofta många veterinärbesök och ett livslångt ägarengagemang.