Har min hund foderöverkänslighet (foderallergi)?

Som tidigare nämnts är foderöverkänslighet en ovanligare form av allergi än atopi.

Foderöverkänslighet kan drabba hundar i alla åldrar. Främsta symtomen är klåda, som ofta kan vara kraftig. Klådans utbredning är oftast mer diffus än vid atopi. Ibland ser man även symtom från mag/tarmkanalen i form av diarréer, kräkningar och/eller att hunden bajsar ofta.

För att ta reda på om en hund är allergisk mot foder, så tar man bort all den mat som hunden normalt äter. Även tuggben och godis. I stället ger man för att säkert utesluta allergi en så kallad eliminationsdiet under minst 8 veckor.

Denna diet består antingen av ett specialgjort foder med så kallat hydrolyserat protein (innebär att detta är sönderdelat i så små beståndsdelar att kroppens immunförsvar inte kan reagera på det) eller hemlagat foder med ingredienser som hunden aldrig tidigare varit i kontakt med (vilket i dagens foder och godisrika samhälle kan vara svårt…).

När hunden har varit klådfri i minst en vecka så ger man hunden dess vanliga foder igen, för att säkert se att hunden reagerar allergiskt.

Eliminationsdieten sätts in ännu en gång när besvären kommer tillbaks, för att se att hunden åter blir klådfri då den står på denna kost. För att utröna vad hunden är allergisk mot provar man att ge den ett nytt sorts protein varannan vecka och ser om hunden reagerar med klåda då den äter någon av dessa.

Behandlingen av foderöverkänslighet är förstås att undvika de födoämnen, som hunden visat sig allergisk mot.

Det är inte helt ovanligt att en hund samtidigt har både atopi och foderöverkänslighet.