Har min hund analsäcksinflammation?

Analsäcksinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos hundar, men kan även drabba katter.

Analsäckarna är två små ”säckar”, som sitter på var sida om analöppningen hos bland annat hund- och kattdjur. I analsäckarna bildas normalt ett illaluktande sekret, som djuret tömmer ut i samband med att det har avföring eller om det blir skrämt. Sekretet har en revirmarkerande funktion hos hundar och katter. Som en parentes kan nämnas att skunken är ett djur som tillfullo har utvecklat analsäckstömningen som ett avskräckande vapen.

När ett djur får en inflammation i analsäckarna så töms de inte normalt, och som följd av detta uppstår en ond cirkel med förstorade analsäckar där varigt sekret ansamlas. I en del fall utvecklas riktiga bölder, som utgår från analsäckarna. Dessa kan ibland öppna sig via en fistelgång i huden.

Symtomen vid analsäcksinflammation består i att djuren visar irritation från bakdelen. Ofta slickar de sig och luktar illa runt analöppningen eller åker kana på ”stjärten”. Ibland kan de stanna upp mitt i en rörelse och snabbt titta på sin bakdel eller bita efter den. Detta beror på att tillståndet är smärtsamt. Ibland är de till och med så irriterade att de slickar upp stora sår på bakre delen av kroppen. Rodnad och svullnad kan också uppstå runt analöppningen.

På Trestads djurklinik brukar vi tömma de inflammerade analsäckarna och spola dem med desinficerande medel. Efter en till två veckor brukar vi be patienten komma tillbaks då behandlingen behöver upprepas.

Analsäcksinflammation är en sjukdom, som ofta kan återkomma då den en gång har börjat. Om sjukdomen återkommer frekvent kan man operera bort analsäckarna.

Det kan vara bra att lära sig hur man klämmer ut analsäcksekret för att undersöka hur sekretet ser ut. Att tömma analsäckarna regelbundet kan även vara ett sätt att förebygga inflammation. Be din veterinär visa dig hur man gör!