Djurförsäkring för ditt djur

Det är inte ovanligt att djur blir sjuka eller skadar sig och behöver vård. Tyvärr är djursjukvården inte subventionerad av staten som humanvården och kan upplevas som dyr. Så därför är det viktigt att man tagit ställning till hur man ska göra ekonomiskt, när man som ägare står i den situationen. Djurförsäkringar är ett mycket bra sätt att säkerhetsställa att man har ekonomisk möjlighet att ge djuret så bra vård som möjligt och vi rekommenderar att man försäkrar sitt husdjur.

De flesta djurförsäkringar är uppbyggda så att man har en självrisk, en rörlig självrisk och ett maxbelopp per år. Dessa faktorer kan variera beroende på vilket försäkringsbolag – och hur hög premie man har.

Självrisken är ett fast belopp som betalas en gång under självriskperioden.

Den rörliga självrisken är den procentdel av varje veterinärbesök som man själv ska betala utöver självrisken.

Maxbeloppet är det maximala belopp som försäkringen täcker per försäkringsår.

Man skall komma ihåg att de flesta försäkringar inte täcker receptarvoden, direktregleringsavgift, medicinska foder och vissa saker som utlämnas (t.ex. kragar).

Direktreglering betyder att veterinärkliniken reglerar direkt med försäkringsbolaget, vilket innebär att försäkringen används direkt, så att man som ägare inte behöver lägga ut hela summan. Kliniken tar ut en avgift för att hjälpa till med den tjänsten.

Alternativt betalar ägaren hela summan själv på kliniken, och skickar sedan in kvittot till försäkringsbolaget, för att reglera kostnaden.

Önskar man direktreglera på kliniken, är det bra att man talar om det så tidigt som möjligt i besöket, för att det tar tid och man får oftast sitta och vänta en bra stund på svaret från försäkringsbolaget.
Det är viktigt att man uppger djurets försäkringsnummer, annars kan vi inte hjälpa till med att direktreglera.

Viktigt att tänka på att besökets totalsumma är en bra bit över självrisken + den rörliga självrisken för att det skall vara någon idé att direktreglera.