Djurförsäkring för ditt djur

Veterinärvården är inte subventionerad av staten, vilket humansjukvården är. Därför kan man som djurägare ibland uppleva att veterinärbesöket blev dyrare än man föreställt sig, om man inte har en bra djurförsäkring.

För att ha möjlighet att ge sitt djur kvalificerad vård när det blir sjukt, är det till stor hjälp om man har en djurförsäkring. Det är mycket olyckligt när någon måste välja att avliva en vän, för att man inte har råd just då att ge djuret den rätta vården.

Därför uppmanar vi Dig som djurägare att titta på de olika alternativen av djurförsäkring för just Ditt djur. En veterinärvårdsförsäkring kan sänka Dina kostnader avsevärt om olyckan skulle vara framme.

Det är inte bara hundar och katter som kan försäkras. Idag kan man även försäkra illrar, fåglar, kaniner, smågnagare, reptiler och minigrisar. Skaffa en djurförsäkring idag.

Dessa är ett urval av försäkringsbolag:

www.agria.se

www.folksam.se

If djurförsäkring

www.dina.se

www.sveland.se

www.svedea.se