Behöver marsvin sällskap?

Ja. Marsvin lever naturligt i större grupper. De är mycket sociala djur och trivs bäst när de bor flera tillsammans. Det går att ha flera honor eller två hanar som växt upp tillsammans. Man kan ha en hona och hane tillsammans, hanen måste kastreras om man inte vill ha ungar.

Marsvin blir könsmogna mycket tidigt, honor från 4-6 veckor och hanar 8-10 veckor.

Honor får inte vara äldre än 12 månader vid sin första kull eftersom deras bäckenfog förbenas och en första fölossning senare i livet kan vara livshotande för henne.

Om man har ett äldre marsvin som blivit ensamt efter att kompisen gått bort är det ofta svårt att skaffa en ny kompis till den som är kvar. Då får du som ägare ägna marsvinet mycket tid och uppmärksamhet varje dag så att det inte blir helt ensamt.