Behöver jag vaccinera min katt?

Kattpest och kattsnuva är de smittsamma sjukdomar som alla katter bör vaccineras mot. (Även innekatter bör vaccineras då vi människor kan få med oss smittan hem till våra innekatter.)

Kattpest är en allvarlig sjukdom med diarré och kräkningar som många gånger leder till döden, även om katten intensivbehandlas. Viruset är mycket smittsamt.

Kattsnuva är en samling av olika virus som kan ge förkylningssymtom, ögoninfektioner och sår i munnen hos katter. Sjukdomen är inte dödlig, men katterna kan bli rejält sjuka och de kan få problem med återkommande luftvägsinfektioner.

Det är viktigt att upprätthålla skyddet mot sjukdomarna under kattens hela liv. Det räcker inte med att vaccinera katten som kattunge – man måste upprepa vaccinationerna årligen.

Klinikens vaccinationsschema

Grundvaccinering från 8 veckors ålder. Katten vaccineras med Purevax RCP 2 gånger med 3-4 veckors intervall samt efter ett år.

Därefter upprepas vaccineringen en gång om året, resten av kattens liv.

 

Katter som ska resa utomlands, inom EU

Dessa katter ska skaffa ett pass och även vaccineras mot rabies minst 21 dagar innan resa. Kontakta oss om du har några frågor. Eller gå in på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Vill du veta mer om de sjukdomar som kan drabba din katt vid utlandsresa, kan du gå in på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.