Är nyår en mardröm för dig och din hund?

 

Skotträdsla är ett stort bekymmer och mycket plågsamt för hunden.

Nu finns ett läkemedel som är en receptbelagd gel  som fungerar bra på många individer. Man stryker ut gelen på hundens munslemhinna. Hunden ska inte svälja ned preparatet, utan det tas upp av munslemhinnan. Givan kan ges igen efter 2 timmar och upp till 5 doser av produkten kan ges vid varje behandlingstillfälle.

Andra saker av stor betydelse är hur vi behandlar hunden under nyårsafton. Vår rekommendation är om du har en redan skotträdd hund, så rasta hunden i koppel i början på dagen. Gå inte ut med hunden alls under de timmar det smäller.

Dra för gardiner och persienner, sätt på radio och TV. Du får själv inte gå och titta i fönstren. Ge hunden läkemedlet en stund innan det börjar smälla men det är inte helt försent att ge även om hunden har börjat stressa upp sig.

Du ska inte tränga dig på en hund som hellre vill vara ifred. Om hunden har hittat ett gömställe som den vill vara på så låt den vara där. Om hunden söker kontakt så låt hunden vara nära dig. Sätt dig gärna i soffan och låt hunden ligga bredvid. Trösta inte hunden och titta inte studerande på hunden. Låt bara handen ligga tryggt på din vän.

Om du har en ung hund som inte upplevt någon nyår så rekommenderar vi att man gör allt som ovan men utan läkemedlet.

Ta inte med hunden ut när det smäller, även om den tidigare inte visat skotträdsla.

Vi skriver ut läkemedlet efter en allmänkoll hos oss.