Är min hund överviktig?

Övervikt hos husdjur är idag ett vanligt hälsoproblem. Övervikt är ”lagring” av alltför mycket kroppsfett då hunden äter mer energi än den förbrukar. Att hjälpa sitt husdjur med att återfå sin normalvikt reducerar inte bara riskerna för följdsjukdomar, utan bidrar också till ett längre liv med högre livskvalitet.De allvarligaste riskerna med övervikt hos husdjur är problem med rörligheten och lederna, leverproblem, mag- och tarmbesvär, diabetes (sockersjuka), sämre motståndskraft mot infektioner, problem med hjärta och andning samt ökade risker vid operation och narkos. Ett överviktigt djur kan inte leka som den vill och har oftast svårt att sköta sin hygien i den utsträckning den vill.

Om din hund är överviktig kanske du lägger märke till följande tecken: Du kan inte lätt känna revbenen när du för handen längs hunden sida, avsaknad av en tydlig midja, svårigheter att gå, långsamma rörelser, andfåddhet, dåligt humör samt sover mer än vanligt.

Alla hundar har en idealvikt för sin respektive ras och ålder och ibland är det svårt att enbart med hjälp av vågen att avgöra om djuret är överviktigt. Ta hjälp av din veterinär som kan tala om vad just ditt djur har för idealvikt och som också kan visa dig hur du kontrollerar att hunden håller sig på en sund vikt. En del djur lider också av underliggande sjukdomar som försvårar viktminskning och detta bör utredas och behandlas som ett led i viktreduceringen eller innan den kan påbörjas.

Vad kan du göra för att hjälpa ditt husdjur att gå ner i vikt?

Precis som med människor, så räcker det inte med ändrad kost för att förvissa sig om en bestående viktminskning. Ändrad kost är bara en del av ett viktreduceringsprogram och bör kombineras med förändrat levnadssätt och motion. Idag finns många bra bantningsfoder på marknaden som underlättar djurets viktminskning men hela familjen måste enas om att hjälpa till och förstå hur viktigt det är, att djuret får tillbaka sin normalvikt. Om djuret tigger är det viktigt att ingen faller för frestelsen att ge efter. Ger du hunden något gott varje gång den tigger uppmuntrar du den bara att tigga mera. Regelbunden motion, t ex att ta promenader som ökas i längd och fart efter hand, stimulerar kroppen att förbruka mer energi. Simning är bra motion för hundar, särskilt om hunden har problem med lederna. Tänk på att om man ger lite extra mat till djuret mellan målen utöver rekommenderad mängd, så tillför det en ganska så stor mängd extra kalorier den dagen. T.ex en halv smörgås med leverpastej till en hund som väger 10 kg, kan jämföras med att en fullvuxen kvinna skulle sätta i sig 3 smörgåsar med leverpastej, i tillägg till de vanliga måltiderna!

För att bota övervikt hos husdjur krävs både tid och tålamod men får heller inte gå för fort då det kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Att se till att ditt djur får en normalvikt är väl värt besväret då dess hälsa och livskvalitet kommer att förbättras och tack vare det kommer den att bli mycket roligare att umgås med i förhoppningsvis många år framöver.

Erbjud din hund hälsosamt liv- Börja idag!