Djurförsäkring och direktreglering

Det är inte ovanligt att djur blir sjuka eller skadar sig och behöver vård. Tyvärr är djursjukvården inte subventionerad av staten som humanvården och kan upplevas som dyr. Så därför är det viktigt att man tagit ställning till hur man ska göra ekonomiskt, när man som ägare står i den situationen. Djurförsäkringar är ett mycket bra sätt att säkerhetsställa att man har ekonomisk möjlighet att ge djuret så bra vård som möjligt och vi rekommenderar att man försäkrar sitt husdjur.

De flesta djurförsäkringar är uppbyggda så att man har en självrisk, en rörlig självrisk och ett maxbelopp per år.

Självrisken är ett fast belopp som betalas en gång under självriskperioden. Självriskperioden kan variera beroende på vilket försäkringsbolag man har och hur mycket man betalar för sin försäkring per år.

Den rörliga självrisken är den procentdel av varje veterinärbesök som man själv betalar efter att man betalat den fasta självrisken. Den procenten varierar också mellan olika försäkringsbolag.

Maxbeloppet är det maximala belopp som försäkringen täcker per försäkringsår.

Man skall komma ihåg att de flesta försäkringar inte täcker receptarvoden, direktregleringsavgift, medicinska foder, tandrengöring, de flesta tandåtgärden och vissa saker som utlämnas (t.ex. kragar).

Direktreglering betyder att veterinärkliniken reglerar direkt med försäkringsbolaget, och att man som ägare sen bara betalar det som man ska betala efter att försäkringen har använts. Kliniken tar ut en avgift för att hjälpa till med den tjänsten.

Alternativt betalar ägaren hela summan själv på kliniken, och skickar sedan in kvittot till försäkringsbolaget, för att reglera kostnaden.

Önskar man reglera på kliniken, är det bra att man talar om det så tidigt som möjligt i besöket, för att det tar tid och man får oftast sitta och vänta en bra stund på svaret från försäkringsbolaget. Viktigt att man uppger sitt försäkringsnummer på sitt djur, annars kan vi inte hjälpa till med att direktreglera.

Viktigt att tänka på att besökets totalsumma är en bra bit över självrisken + den rörliga självrisken för att det skall vara någon idé att reglera.

Publicerad:
© 2012 Trestads djurklinik AB
Producerad av: Bozzanova Reklambyrå
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök. Mer om kakor.